Miejscowości Tematyczne w Małopolsce. Informacja

  • 4 grudnia 2013

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Produkt lokalny szansą na uatrakcyjnienie regionu i źródło dochodu dla lokalnej społeczności.

Czy produkt lokalny – niemasowy, przyjazny dla środowiska, z którym utożsamiają się mieszkańcy danego regionu ma szansę na rynku… Czy jest szansą dla aktywnych ludzi i miejsc… Co łączy stryszawskie ptaszki, koronkę bobowską, witki brzozowe z Pomorza…

Celem szkolenia jest odkrywanie roli produktów lokalnych w podnoszeniu jakości życia. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane dobre przykłady marketingu produktów lokalnych, które przyniosły zyski dla konkretnych regionów, ich mieszkańców i środowiska naturalnego.

Szkolenie odbędzie się w godz. 15:00 – 18:00 w terminie 4 grudnia 2013 i 6 grudnia 2013, w Szkole Podstawowej w Sadku – Kostrzy.

Ramowy program warsztatów:

  • Wprowadzenie, definicje produktu lokalnego, tradycyjnego, regionalnego
  • Produkty lokalne jako atrakcja regionu i szansa na podniesienie jakości życia /możliwość sprzedaży/
  • Charakterystyka produktu lokalnego, co stanowi o jego przewadze rynkowej
  • Dobre praktyki dot. marketingu produktów lokalnych /przykłady krajowe i zagraniczne/
  • Jak wskazane inspiracje można wykorzystać w naszych miejscowościach? Co można wykorzystać? Dyskusja.

Warsztaty poprowadzi:
Monika Zawada-Miska, prezes Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia, trener, specjalista ds. marketingu produktu lokalnego i przedsiębiorczości społecznej. Od 2002 zajmuje się kreowaniem, promocją i sprzedażą produktów lokalnych w Regionie Babiogórskim. Współpracowała z innymi regionami Polski w budowaniu marki lokalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 I.p, 30-503 Kraków lub przesłanie go faksem lub mailem na adres: fax (12) 412-15-24, e-mail bartosz.rodacki@bis-krakow.pl

Serdecznie zapraszamy!


Do pobrania:
zaproszenie Regulamin szkoleń kwestionariusz osobowy formularz zgłoszeniowy