Miejscowości Tematyczne w Małopolsce. „Tworzymy spółdzielnię socjalną”

 • 9 grudnia 2013

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: „Tworzymy spółdzielnię socjalną”

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników i uczestniczek spotkania z podstawowymi przepisami prawnymi dotyczącymi zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej w formie spółdzielni socjalnej. Na szkoleniu będziemy również rozwijać umiejętności praktyczne w zakresie planowania działalności gospodarczej i społecznej. Spróbujemy także odpowiedzieć sobie na pytanie- czym spółdzielnia może się zajmować w naszej miejscowości, gminie, regionie?

Spółdzielczość socjalna to stosunkowo nowa forma działalności biznesowej i społecznej, to również nowe możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności.

Szkolenie odbędzie się w godz. 8:00 – 13:00 w terminie 14 grudnia 2013, w Szkole Podstawowej w Sadku – Kostrzy.

Ramowy program warsztatów:

 1. Spółdzielnie socjalne jako specyficzna forma prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej w teorii (część wykładowa z elementami dyskusji);
  • cele spółdzielni socjalnej,
  • zasady tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej, członkostwo w spółdzielni,
  • różne rodzaje spółdzielni socjalnych ze względu na proces założycielski.
 2. Spółdzielnia socjalna w praktyce ( warsztaty w podgrupach);
  • opisujemy nasz pomysł na działalność spółdzielni – praca w oparciu o arkusze opisu przedsięwzięcia
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów,
  • planujemy skąd pozyskamy pieniądze publiczne, w jakiej wysokości i na co je przeznaczymy – czyli przywileje spółdzielni socjalnej,
  • rejestrujemy podmiot – analiza dokumentacji i procedur związanych z rejestracją spółdzielni socjalnej.

Warsztaty poprowadzi:
Marta Bohdziewicz- Lulewicz – absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2003 roku zajmuje się ekonomią społeczną w teorii i praktyce. Od 2005 roku realizuje projekty zmierzające do wsparcia powstawania podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych. Na co dzień pracuje w projekcie Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej realizowanym przez Regionalny ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jako konsultant ds współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i odesłanie go pocztą lub przesłanie go faksem lub mailem na adres: fax (12) 412-15-24, e-mail: ewa.chromniak@bis-krakow.pl

Serdecznie zapraszamy!


Do pobrania:
Regulamin szkoleń  Formularz zgłoszeniowy