Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik, tak jak w latach wcześniejszych, przystąpiła do realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, który szczególny nacisk kładzie na zwiększenie oferty bibliotecznej o stały napływ nowości wydawniczych. Zakup dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Zadanie: Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0.

W bieżącym roku oraz latach poprzednich Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik na zakup nowych pozycji książkowych otrzymała dofinansowanie w wysokości:

2023 r. – 15000 zł
2022 r. – 15000 zł
2021 r. – 15000 zł

Zakup nowości wydawniczych za poprzednie lata