Regulamin konkursu plastycznego „Stroiki Wielkanocne” 2023

  • 14 marca 2023

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Krasnem-Lasocicach do dnia 23.03.2023 r. (czwartek). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 30.03.2023 r. (czwartek) o godz. 1000 w świetlicy OSP w Krasnem-Lasocicach.

Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna w Jodłowniku (tel. 18 332 10 70) oraz Biblioteka Publiczna w Krasnem-Lasocicach (tel. 18 332 11 34).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin Stroiki Wielkanocne 2023
Formularz zgłoszeniowy XVIII Gminny Konkurs Plastyczny
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Stroiki Wielkanocne
KLAUZULA INFORMACYJNA