Historia

Biblioteka w Jodłowniku powstała w  1955  roku w oparciu o  Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi  z 1946 r. W początkowym okresie działalności nosiła nazwę  Gromadzka Biblioteka Publiczna.
W 1974r. po reformie administracyjnej stała się Gminną Biblioteką Publiczną w Jodłowniku.

Biblioteka od czasu założenia nie mała swego stałego lokalu. Początkowo mieściła się w prywatnym domu pani Stanisławy Pokrackiej pod przysłowiową „strzechą”. Bibliotekę prowadziła pani Albina Piotrowska, emerytowana nauczycielka.
W 1961 r. do pomocy w prowadzeniu biblioteki przyjęta została pani Władysława Karaś – od 1962 samodzielnie prowadziła bibliotekę.

W 1968r. biblioteka zostaje przeniesiona do domu prywatnego pani  Zofii Kochajowej i zajmuje jedno pomieszczenie, skąd w 1975r. przeniesiona zostaje do domu pana Wojciecha Pazdana. W 1983r. biblioteka zostaje przeniesiona do budynku Spółdzielni Kółek Rolniczych i zajmuje 4 pomieszczenia o łącznej powierzchni 96m 2 . Z uwagi na złe warunki lokalowe – brak ogrzewania, przeciekający dach, wysokie koszty czynszu, biblioteka znajduje nowe lokum w centrum gminy i w listopadzie 1996r. zostaje przeniesiona do wynajętego lokalu w budynku Spółdzielni Samopomoc – Chłopska w Jodłowniku, gdzie zajmuje 2 pomieszczenia.

Na zdjęciu Kierownik Biblioteki pani Władysława Karaś przed ówczesną siedzibą biblioteki w domu pana Wojciecha Pazdana, 1975 rok.

Na zdjęciu Kierownik Biblioteki pani Władysława Karaś przed ówczesną siedzibą biblioteki w domu pana Wojciecha Pazdana, 1975 rok.