Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

bnBiblioteka Publiczna Gminy Jodłownik wraz z Filiami Bibliotecznymi w Szczyrzycu, Wilkowisku, Krasnem-Lasocicach i Sadku uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Celem projektu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów bibliotek publicznych. W 2013 roku Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik otrzymała dotację w wysokości
5.750 zł
, z czego jedną trzecią przeznaczono na zakup nowości dla dzieci i młodzieży.

W 2014 r. Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik otrzymała dotacje w wysokości 4.560 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik wraz z Filiami Bibliotecznymi tak jak w poprzednich latach przystąpiła do realizacji programu dofinansowania zadania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów.

Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

W 2016 roku Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik wraz z Filiami Bibliotecznymi otrzymała dofinansowanie na zakup nowości książkowych w wysokości 7.210 zł.

W 2017 roku kwota dofinansowania – 7 170 zł.

Rok 2018 – 6 920 zł

Rok 2019 dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego ” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzący z budżetu Państwa –  kwota 9 950 zł.

W ramach Programu Wieloletniego ” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzący z budżetu Państwa  Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik wraz z Filiami w roku 2020 otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł

www.bn.org.pl