KOMUNIKAT !!!

  • 17 maja 2020

 

KOMUNIKAT

Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik wraz z Filiami Bibliotecznymi w Szczyrzycu, Krasnem-Lasocicach, Wilkowisku oraz Sadku
z dniem 18 maja 2020 wznawia dla czytelników udostępnianie zbiorów

W trosce o bezpieczeństwo czytelników i pracowników w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju w konsultacji
z GIS zostały wprowadzone nowe zasady korzystania z Biblioteki :
1. Każdy czytelnik wchodzący do Biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki oraz rękawiczek
2. Przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia Biblioteki, w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem, ustawiony zostanie stolik wyposażony w jednorazowe rękawiczki i środki dezynfekcji dłoni dla czytelnika
3. Wstrzymuje się wolny dostęp czytelnika do półek z książkami
4. Księgozbiór wypożyczany będzie użytkownikom na zewnątrz tylko przy drzwiach wejściowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
5. Biblioteka nie uruchamia czytelni internetowej i usług kserograficznych
6. Wszystkie zwroty wypożyczonych książek zostaną poddane trzydniowej kwarantannie w specjalnie wydzielonym
i oznakowanym miejscu
7. Powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami będą na bieżąco dezynfekowane
8. Pracownicy zaopatrzeni są w maseczki, rękawiczki, przyłbice i preparaty do dezynfekcji rąk i powierzchni
9. Należy zachować procedury z zachowaniem bezpiecznej odległości od rozmówcy – 2 metry
10. Zachęcamy czytelników do kontaktów telefonicznych oraz mailowych celem wcześniejszego przygotowania książek do wypożyczenia aby uniknąć kolejek przed wejściem do biblioteki

 

Tel. 18 332-10-70
Tel. kom. 512 714 565
e-mail : bpjodlownik@op.pl