INFORMACJA

  • 6 maja 2020

INFORMACJA

Od 4 maja b.r. Biblioteka Publiczna Gminy Jodłownik wraz z Filiami Bibliotecznymi                                            w Wilkowisku, Krasnem-Lasocicach, Szczyrzycu oraz Sadku
rozpoczęła przygotowania do bezpiecznego funkcjonowania
i udostępniania zbiorów bibliotecznych.

Uruchomienie placówek zależne jest                      
od decyzji Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej.

O terminie otwarcia Bibliotek  
z zachowaniem nowych procedur i zasad
poinformujemy w najbliższym czasie.