Remont świetlicy wiejskiej w Pogorzanach

  • 29 stycznia 2014

Gmina Jodłownik zrealizowała już drugi  projekt  polegający na remoncie świetlicy wiejskiej . Tym razem to mieszkańcy Pogorzan zyskali przyjazne miejsce do realizacji swoich pasji i rozwijania swych umiejętności. Projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Pogorzanach” zrealizowany był  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Małych Projektów” na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem operacji  było stworzenie lepszych warunków miejsca, w którym dzieci i młodzież mogłyby spędzić czas wolny, a dorośli uczestniczyć w życiu społecznym sołectwa, ponadto realizacja zadania znacznie polepszy wizerunek wsi, podniesie poziom życia, integracji, rozwoju oraz pobudzi aktywność społeczności lokalnej Gminę Jodłownik. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej terenu Gminy. W ramach projektu zostały wykonane prace związane z:

  • remontem posadzek i ścian w dwóch pokojach i korytarzu na poddaszu,
  • remont ścian, schodów i balustrady oraz wymiana drzwi na klatce schodowej

Koszty kwalifikowane operacji wyniosły 33.094,91 zł.