I Przegląd Amatorskich Grup Kabaretowych

  • 17 czerwca 2015

W dniu 13 czerwca 2015 r. w Gminie Jodłownik w miejscowości Szczyrzyc odbył się I Przegląd Amatorskich Grup Kabaretowych. Organizatorem Przeglądu była Gmina Jodłownik w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jodłowniku i Biblioteką Publiczną Gminy Jodłownik.

Celem Przeglądu było ożywienie amatorskiej twórczości kabaretowej wśród dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczności lokalnej, kształtowanie postawy pozytywnego współzawodnictwa.

Przegląd swym zasięgiem obejmuje Gminę Jodłownik. Uczestnikami były amatorskie grupy kabaretowe i soliści kabaretowi działający przy szkołach podstawowych i gimnazjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych. Konkurs rozstrzygnięty został w kategoriach wiekowych : dziecięco-młodzieżowym (Szkoła Podstawowa i Gimnazja) oraz młodzież uczęszczająca do szkół średnich i dorośli.

Komisja w składzie : Przewodniczący – Feliks Szajnert, znany aktor filmowy i teatralny; Stanisław Gontarski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Dorota Tańcula – Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Jodłownik oceniła występy grup kabaretowych pod względem pomysłu i poziomu prezentacji, treści kabaretowej, umiejętności aktorskich oraz ogólnego wyrazu artystyczno-scenicznego.

Za udział w Przeglądzie przyznane zostały nagrody pieniężne.

Przegląd Amatorskich Grup Kabaretowych zrealizowany został przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach Mecenatu Małopolski.