Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem w Filii Bibliotecznej w Krasnem-Lasocicach