XVI Gminny Przegląd Grup Kolędniczych 2024 r.

  • 12 czerwca 2024

6 stycznia 2024 r. miał miejsce XVI gminny Przegląd Grup Kolędniczych, w którym udział wzięło 14 grup. W kategorii pozakonkursowej wystąpiły 3 grupy, w kategorii dziecięcej (od 7 do lat 13) 6 grup, w kategorii młodzieżowej (od 14 do 17 lat) 2 grupy oraz w kategorii dorosłych 3 grupy kolędnicze. Było to bardzo ważne wydarzenie artystyczne, które służy przekazywaniu tradycji kolędniczych całej społeczności Gminy Jodłownik oraz ma wpływ na utrwalenie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, a młodemu pokoleniu pozwala poznać własną kulturę i tożsamość.