W świecie wierszy Juliana Tuwima

  • 27 czerwca 2013

17 maja b.r. w Bibliotece Publicznej w Jodłowniku przeprowadzony został konkurs wiedzy dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Jodłowniku pod hasłem „W świecie wierszy Juliana Tuwima „.

Celem konkursu była popularyzacja twórczości Juliana Tuwima, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz pobudzenie wrażliwości na piękno poezji. Tematykę konkursu stanowiły wybrane wiersze autora. W konkursie wzięło udział 12 uczniów.

Konkurs składał się z dwóch etapów : I etap – pisemny – polegający na rozwiązaniu testu składającego się z rebusów, skojarzeń i zgaduj-zgaduli, zawierający tematykę wierszy Juliana Tuwima. Drugi etap polegał na odpowiedzi na wybrane losowo pytania dotyczące znajomości wierszy autora. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i znajomością wierszy.

Do udziału w konkursie uczniów przygotowała wychowawczyni klasy P. Alina Piechnik.

Na zakończenie konkursu uczniom wręczone zostały dyplomy, nagrody rzeczowe oraz słodycze.

Konkurs zorganizowany został z okazji Roku Juliana Tuwima oraz 60 rocznicy jego śmierci.