V Gminny Przegląd Grup Kolędniczych

  • 20 stycznia 2011

kolednicy-2011-W naszej gminie z wielkim zaangażowaniem kultywowane są tradycje bożonarodzeniowe. Z inicjatywy Wójta Gminy Jodłownik od 2007 roku organizowany jest Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. Ma on charakter konkursu, w którym brać udział mogą grupy wytypowane, reprezentujące placówki kulturalne, Rady Sołeckie, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich i wszystkie szkoły z terenu Gminy Jodłownik.

16 stycznia w Kościele Parafialnym w Jodłowniku odbył się V Gminny Przegląd Grup Kolędniczych współorganizowany przez naszą bibliotekę. W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się 14 grup kolędniczych w trzech kategoriach.

W I kategorii (grupy dziecięce) zwyciężyła grupa:

  • Kolędnicy z Gwiazdą (Sadek-Kostrza)

W II kategorii (grupy młodzieżowe) zwyciężyły grupy:

  • Herody (Sadek-Kostrza)
  • Pasterze z Wilkowiska

W III kategorii (grupy dorosłe) zwyciężyły grupy:

  • Kolędnicy ze Szczyrzyca
  • Herody z Wilkowiska
  • Pasterze z Sadku-Kostrzy

Do Powiatowego Konkursu Grup Kolędniczych w Kasinie Wielkiej zakwalifikowały się 2 grupy młodzieżowe – Pasterze z Wikowiska i Herody (Sadek-Kostrza) 0raz 3 grupy dorosłe – Kolędnicy ze Szczyrzyca, Herody z Wilkowiska, Pasterze z Sadku-Kostrzy.

Lista uczestników  Protokół komisji