„Szlakiem Architektury Drewnianej”

  • 25 lipca 2013

Kolejny dzień wakacyjnych zajęć w Bibliotece Publicznej upłynął pod hasłem „Szlakiem Architektury Drewnianej” i „Szlakiem przydrożnych kapliczek”.
Tym razem dzieci pod opieką Pań Bibliotekarek zwiedziły „stary” zabytkowy Kościół w Jodłowniku i zapoznały się z jego historią. Następnie udaliśmy się do Punktu Informacji Turystycznej, gdzie dzieci zwiedziły sale ekspozycyjne, wystawę rękodzieła ludowego oraz zapoznały się z funkcjonowaniem Punktu Informacji Turystycznej.

Po obejrzeniu filmu przedstawiającego legendę o Diablim kamieniu w Szczyrzycu udaliśmy się spacerkiem na „Madziarówkę” do kapliczki ufundowanej przez rodzinę Maziarzów oraz kapliczkę ufundowaną przez rodzinę Śliwów. Po powrocie do Punktu Informacji Turystycznej dzieci przystąpiły do prac rysunkowych, o tematyce sakralnej m.in. kościół, kapliczka, krzyż.

Kiedy dzieci pilnie przelewały na papier swoje artystyczne wyobraźnie Bibliotekarka Pani Krysia obok Punktu Informacji smażyła na grillu kiełbaski. Po zakończonej pracy mali artyści z apetytem „pałaszowali” kiełbaski. Na zakończenie spotkania dzieci częstowały się słodyczami, które ufundował Proboszcz O. Krzysztof Morajko.