Regulamin XIII Gminnego Konkursu Plastycznego „Stroiki Wielkanocne”

  • 18 marca 2015

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Krasnem-Lasocicach do dnia 20.03.2015 r. (piątek). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 26.03.2015 r. (czwartek) o godz. 1000 w świetlicy OSP w Krasnem-Lasocicach.

Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna w Jodłowniku (tel. 18 332 10 70, 18 332 13 01) oraz Biblioteka Publiczna w Krasnem-Lasocicach (tel. 18 332 11 34).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu