Regulamin konkursu „Stroiki wielkanocne”

  • 8 marca 2012

Prace konkursowe przyjmowane będą do 26.03.2012 r. w Bibliotece Publicznej w Krasnem-Lasocicach .
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 29.03.2012 r. (czwartek) o godz. 10 00 w świetlicy OSP w Krasnem-Lasocicach.

Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna w Jodłowniku (tel. 332 13 01, 332 10 70) oraz Filia Biblioteczna w Krasnem-Lasocicach (tel. 332 11 34).