Odwiedziny klasy O z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jodłowniku

  • 21 kwietnia 2022

21 kwietnia klasa O z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jodłowniku wraz z wychowawczynią odwiedziły naszą bibliotekę. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabiania u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza oraz wzbogacenie słownictwa dzieci.