Kościoły, kaplice, kapliczki i krzyże przydrożne w Gminie Jodłownik

  • 20 września 2012

Gmina Jodłownik wydała przewodnik pt. „Kościoły, kaplice, kapliczki i krzyże przydrożne w Gminie Jodłownik”. Publikacja ta została zrealizowana w ramach osi 4 LEADER – działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Małych Projektów” na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W przewodniku znalazło się ponad 100 zdjęć obiektów architektury sakralnej z terenu gminy Jodłownik, począwszy od tych najokazalszych – kościołów i kaplic po kapliczki i krzyże przydrożne często zapomniane. Przewodnik podzielony jest na 12 wsi-sołectw, w których umieszczono najciekawsze obiekty wraz z opisami.

Przy powstaniu publikacji aktywnie uczestniczyli mieszkańcy gminy Jodłownik, radni, sołtysi oraz proboszczowie parafii.

Publikacja jest bezpłatna i dostępna w Urzędzie Gminy Jodłownik, Punkcie Informacji Turystycznej w Szczyrzycu, Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej – Buzodrom oraz Bibliotece Publicznej w Jodłowniku.