Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Limanowskiego

  • 13 czerwca 2024

8 maja 2024 r. miała miejsce Powiatowa Konferencja Bibliotekarzy w GBP w Laskowej. Otwarcia uroczystości dokonali Wójt Gminy Laskowa Pan Piotr Stach, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki Pan Zdzisław Pajor oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej Pani Joanna Michalik wraz ze Starostą Powiatu Limanowskiego Panem Mieczysławem Urygą. Hasłem przewodnim Tygodnia Bibliotek było „Biblioteka – miejsce na czasie”. Po okolicznych przemówieniach nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych bibliotekarkom z okazji jubileuszy pracy zawodowej. Po oficjalnych wystąpieniach głos zabrał Pan dr Wojciech Momot z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, który omówił prawne aspekty dotyczące funkcjonowania bibliotek oraz Pani Edyta Zając – psycholog, która poruszyła bardzo ważny temat dotyczący wypalenia zawodowego. Kolejnym punktem programu Konferencji było zwiedzanie skansenu „Na Jędrzejówce”. Spotkanie przebiegało w miłej i pogodnej atmosferze.