Konferencja bibliotekarzy 2016

  • 12 maja 2016

1463140774Tradycyjnie rokrocznie w maju limanowska Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna organizuje Konferencję Bibliotekarzy Powiatu Limanowskiego. Zapraszani na nią są i uczestniczą w niej pracownicy z wszystkich terenowych bibliotek powiatowych. Tegoroczna odbyła się 12 maja.

Wszystkich zebranych bibliotekarzy oraz gości, w tym przedstawicieli władz samorządowych, powitała gospodarz biblioteki Joanna Michalik. Następnie głos zabrał wicestarosta Mieczysław Uryga oraz kierownik Biura Promocji limanowskiego Starostwa Justyna Tokarczyk. Pogratulowali i jednocześnie podziękowali wszystkim pracownikom bibliotek ich pracy z czytelnikiem, propagowania czytania książek oraz upowszechniania czytelnictwa. Do życzeń i gratulacji przyłączyła się również kierownik Wydziału Promocji limanowskiego magistratu Jolanta Szyler, która odczytała również okolicznościowy list gratulacyjny od burmistrza miasta Władysława Biedy. „Pomimo szybkości zmian współczesnego świata, Państwa praca kształtuje nie tylko umysły, ale serca czytelników. Literatura bowiem wywiera wpływ na każdego człowieka, który uwrażliwiony na otaczający świat potrafi dostrzec jego wartości. Życzę wszystkim pracownikom bibliotek dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości oraz pomyślności w życiu osobistym”. To fragment listu gratulacyjnego od burmistrza miasta Limanowa.

Następnie obchodzący w tym roku jubileusze pracy bibliotekarze otrzymali od władz samorządowych oraz limanowskiego koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich listy jubileuszowe oraz upominki. Byli to:

  1. Helena Golińska – 40 lat pracy – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
  2. Anna Olszewska – 40 lat pracy – Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej
  3. Zofia Chlipała – 30 lat pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w kamienicy – Filia w Szczawie
  4. Krystyna Pucia – 30 lat pracy –Gminna Biblioteka Publiczna w Jodłowniku – Filia w Sadku, Wilkowisku
  5. Bogumiła Stanisławczyk – 25 lat pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi – Filia w Nowym Rybiu

Następnie, rozpoczęła się merytoryczna część konferencji. Najpierw wykład i prezentację multimedialną poświęconą tematowi awansu zawodowego bibliotekarza oraz analizę czytelnictwa i działania bibliotek na terenie powiatu limanowskiego za 2015 r. przedstawiła dyrektor biblioteki Joanna Michalik. Następnie wykład szkoleniowy poświęcony ochronie danych zaprezentowała Sylwia Czub-Kiełczewska, pracownik Instytutu Książki, specjalista ds. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Uczestnicy zapoznali się z merytoryczną stroną tych zagadnień, ilustrowaną również przez prowadzącą ciekawymi przykładami, oraz obowiązkach bibliotek w zakresie ochrony danych, ich ewentualnego udostępniania (i nieudostępniania), procedur, dokumentacji czy nawet aspektów technicznych.

Tegoroczną Konferencję zakończyło dedykowane bibliotekarzom powiatowym spotkanie autorskie z poczytnym pisarzem Sławomirem Koprem.

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej