Karta zgłoszenia oraz regulamin X Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych

  • 2 grudnia 2015

Karty zgłoszeń należy nadsyłać do dnia 22 grudnia 2015 roku na adres Biblioteki Publicznej w Jodłowniku. Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna w Jodłowniku (tel. 18 332 13 01, 18 332 10 70).

X Gminny Przegląd Grup Kolędniczych odbędzie się 10 stycznia 2016 roku w dolnym kościele w Jodłowniku. Początek przeglądu o godz. 1400.

Karta zgłoszenia  Regulamin