Karta zgłoszenia oraz regulamin VIII Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych

  • 13 listopada 2013

Karty zgłoszeń należy nadsyłać do dnia 20 grudnia 2013 roku na adres Biblioteki Publicznej w Jodłowniku. Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna w Jodłowniku (tel. 18 332 13 01, 18 332 10 70).

VIII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych odbędzie się 5 stycznia 2014 roku w dolnym kościele w Jodłowniku. Początek przeglądu o godz. 14:00.

Regulamin VIII Przeglądu Grup Kolędniczych karta zgłoszenia