Karta zgłoszenia oraz regulamin VII Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych

  • 3 grudnia 2012

Karty zgłoszeń należy nadsyłać do dnia 21 grudnia 2012 roku na adres Biblioteki Publicznej w Jodłowniku. Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna w Jodłowniku (tel. 18 332 13 01, 18 332 10 70).

VII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych odbędzie się 6 stycznia 2013 roku w dolnym kościele w Jodłowniku. Początek przeglądu o godz. 1400.

Karta-zgłoszenia Regulamin VII Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych