Karta zgłoszenia oraz regulamin IX Przeglądu Grup Kolędniczych

  • 9 grudnia 2014

Karty zgłoszeń należy nadsyłać do dnia 22 grudnia 2014 roku na adres Biblioteki Publicznej w Jodłowniku. Szczegółowych informacji udziela Biblioteka Publiczna w Jodłowniku (tel. 18 332 13 01, 18 332 10 70).

IX Przegląd Grup Kolędniczych odbędzie się 11 stycznia 2015 roku w dolnym kościele w Jodłowniku. Początek przeglądu o godz. 14:00.

Karta zgłoszenia  Regulamin przeglądu