II edycja Powiatowego Maratonu Czytelniczego

  • 12 czerwca 2024

22 kwietnia 2024 roku w Bibliotece Publicznej w Jodłowniku odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu pt. „MARATON CZYTELNICZY” dla uczniów klas od V do VII  Szkół Podstawowych z terenu Gminy Jodłownik.

Głównym celem konkursu była popularyzacja twórczości Kornela Makuszyńskiego i promocja akcji „Narodowe Czytanie”. W konkursie wzięło udział 18 uczniów z 6 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Jodłownik.

Zadaniem uczestników gminnych eliminacji konkursu było czytanie dowolnego fragmentu z wybranej przez siebie książki autorstwa Kornela Makuszyńskiego. Czas czytania fragmentu nie mógł przekraczać 3 minut.

 

 

Umiejętności czytelnicze  uczniów oceniała komisja w składzie:

  • Pani Joanna Michalik Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej,
  • Pani Agata Jabłońska pracownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Filia w Limanowej,
  • Pan Hilary Majewski Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy

Komisja oceniała : wybór fragmentu tekstu, płynność, poprawność czytania, interpretację, emisję głosu, rozumienie czytanego tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce –Dawid Pierzchała– Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicz w Krasnem-Lasocicach

II miejsce – Julia Pazdur – Zespól Szkolno-Przedszkolny w Jodłowniku

III miejsce –Julia Szlechuber – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krasnem-Lasocicach

Wyróżnienia:

Patrycja Frys  – Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Wilkowisku

Maja Furgał  – Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Wilkowisku

Wyróżnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej:

Magdalena Węgrzyn, Emilia Gąsior, Julia Ligas.

Laureaci konkursu uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami, które ufundowane były przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej. Każdy uczestnik konkursu otrzymał również imienny dyplom. Wójt Gminy Jodłownik Pan Paweł Stawarz pogratulował  i wręczył wszystkim uczestnikom eliminacji gminnych nagrody rzeczowe.