22 październik 2014 r.

  • 30 listopada 2014

IMG_0827W tym dniu do Biblioteki Publicznej przybyły przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Krasnem-Lasocicach wraz z opiekunkami na lekcję biblioteczną p.t. „Spotkanie z książką w bibliotece”. Dzieci zwiedziły bibliotekę, zapoznały się z pracą bibliotekarza, dowiedziały się co trzeba zrobić żeby zostać czytelnikiem biblioteki.

Głównym celem zajęć było spotkanie z książką , dlatego dzieci dyskutowały na temat poszanowania książki. Po zadaniu pytania przez bibliotekarkę dzieciom: kto czyta wam książki? dzieci odpowiedziały, że mama albo tata lub jeszcze babcia. Na zajęcia do biblioteki zaproszone zostały: mama Julki i mama Martynki, które w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przeczytały kilka bajek. Pani bibliotekarka przygotowała zagadki o książkach, które dzieci rozwiązały poprawnie. Spotkanie zakończyło się oglądaniem książek oraz ich wypożyczaniem.